home page
about us
services
products
news
support
view presentation
contacts

45 GODINA:


KATALOG


IZLOŽBE
TONKA JELASKA: ZA 45 GODINA
Likovna udruga "Emanuel Vidović" u Splitu ove godine bilježi 45 godina svog postojanja. Nastala je 1972. kao jedna od sekcija Radničkog sveučilišta "Đuro Salaj", a od 18. lipnja 1990. s ponosom nosi ime našeg velikog slikara, Splićanina, Emanuela Vidovića.

Dugovječna smo udruga likovnih neprofesionalnih stvaratelja u Republici Hrvatskoj, možda i jedina s tako dugim "stažom". Likovni smo amateri-zaljubljenici (lat. amare) koji već peto desetljeće kroz likovno iskazuju svoju potrebu za umjetničkim stvaralaštvom, kreativnošću i podizanjem likovne kulture sebe i svoje okoline. Udruga je prolazila i kroz teška vremena besparice, ignoriranja, nedostatka potpore, no zadivljujuća je njena vitalnost, jer je i tada imala prosječno 100 članova, no odnedavno se situacija mijenja u gradu, županiji i Hrvatskom Saboru Kulture koji nas je 2013. proglasio najboljom udrugom neprofesionalnih likovnih udruga Hrvatske.

Pogled na naše radove otkriva vrlo različite tematike, razine i stilove, koegzistenciju realizma i apstrakcije. Poznata je skepsa nekih modernih autora (npr. Picasso-a) prema naporima slikara da dosegnu ljepotu prirode: "To je uzaludno jer je priroda nenadmašna. Rad slikara je njegova potreba da vanjski motiv pretoči u likovnu ideju kojom uzburka svoje osjećaje i prenese ih promatraču. Slikar se bavi problemima i kroz svoj rad postaje instrument u spoznaji prirode i života…".

U današnjem vremenu bujaju novi tehnološki mediji - fotografija, film, video, instalacije (često na nivou "štosa"- dosjetke) , a tradicionalno slikarstvo se neopravdano proglašava 'passe'. No, već desetljećima postoji trend vraćanja figuraciji, dvodimenzionalnoj igri oblika i boja autorovog svjesnog i nesvjesnog. Pred nekoliko godina (na splitskom "salonu"-Bačvice ) izloženo je bilo mnoštvo navedenih tehničkih inovacija a među njima hrabro se ustobočio Mihanovićev "Čamac". Dirljivo! Kao da je likovnost napravila cijeli krug i vratila se svom ishodištu… ljudskoj potrebi za kreativnošću, kontaktu duša autora i gledatelja, ostavljanju traga u prostoru i vremenu, traganju za ljepotom i smislom.

Možemo s ponosom reći, da je udruga "Emanuel Vidović" dugi niz godina omogućila likovnim entuzijastima, stvarateljima da se okušaju i izlože svoje radove javnosti. Postala je mjesto stvaranja, druženja, edukacije, humanitarnog rada, domoljublja i uzor drugim udrugama. U kulturnom životu Splita i Dalmacije postala je nezaobilazna karika - vivat, crescat, floreat!

Tonka Jelaska, prof. psih.Copyright © Likovna udruga EMANUEL VIDOVIĆ, Split, HRVATSKA