home page
about us
services
products
news
support
view presentation
contactsPODSTRANICE U "O NAMA":

| Predsjednik

| Tajnik

| Predsjedništvo

| Umjetnička komisija

| Selektor

| Članovi Udruge

| Prostorije

| O amaterizmuPRIVREMENA LISTA ČLANOVA 2018.

Lista je napravljena slijedom blagajničkih podataka o uplatama članarine! Javite ev. pogreške!

ALFIREVIĆ IVANA
BARIČEVIĆ JOSIP
BEŠKER ANKA
BILANDŽIĆ MARIJA
BILANDŽIĆ ZDRAVKA
BJEDOV KAČUŠA
BOROZAN BARBARA
BOSNIĆ MILICA
BULAT MELANIJA MELANKA
ČOLOVIĆ–SVILIČIĆ JADRANKA
ĆIŠIĆ JASMINKA
DELIĆ SEKA
DERANJA MIRJANA
DERANJA ANTON
ĐIRLIĆ GORANA
GARDUN EDUARD
GJANOVIĆ ĐURĐICA
GRUBIŠIĆ SUNČICA
JELASKA TONKA
JELASKA MIROSLAV
JUKIĆ BLAŽENKA
JURIŠIĆ RANKA
KARUZA EMIL
KRIŽAK JOŽEF
KRNIĆ IVO
LOVIĆ TEREZA
LUČIĆ LAVČEVIĆ KATIJA
MARTINOVIĆ GORANA
MIHALJEVIĆ STANKO
MORIĆ ZLATAN
MULIĆ MIRJANA
NINČEVIĆ JADRANKA
PALOŠEK NEDA
PAVIĆ LEONIDA
PERDIĆ TINO
PERIŠA CVJETANA
PINTERIĆ RADMILA
PLETIKOSIĆ ŽELJKO
PREBANDA SENIJA
PRIBUDIĆ JOŠKO
PRIBUDIĆ SANJA
RADAN–BUDIMIR JASNA
RADIĆ SANJA
RIBIČIĆ GORAN
SANADER NEVENKA
SLADOJEVIĆ PETAR
ŠARIĆ ANĐELA
ŠTAJNER ZEMIRA
ŠVORC MIRJANA
TABAK ZVJEZDANA
TABAKOVIĆ SLOBODANKA
TANDARA NEDJELJKO
TRUTANIĆ FRANE
TULIĆ KASJA
VUČIČIĆ NADA
ZULIM JAGODA
ŽIC DRAŽENKA
ŽURO ANA
A stare liste članova Udruge možete pogledati OVDJEPredsjednik | Tajnik | Predsjedništvo | Umjetnička komisija | Selektor | Članovi Udruge | Prostorije | O amaterizmu

Copyright © Likovna udruga EMANUEL VIDOVIĆ, Split, HRVATSKA