home page
about us
services
products
news
support
view presentation
contactsPODSTRANICE U "O NAMA":

| Predsjednik

| Tajnik

| Predsjedništvo

| Umjetnička komisija

| Selektor

| Članovi Udruge

| Prostorije

| O amaterizmuARHIVA ZA LISTE ČLANOVA

AKTUALNU LISTU ČLANOVA MOŽETE POGLEDATI NA Članovi UdrugeČLANOVI U JESEN 2017. GODINE

ALFIREVIĆ IVANA
BAN-VERBANAC VEDRANA
BEŠKER ANKA
BILANDŽIĆ MARIJA
BILANDŽIĆ ZDRAVKA
BIOŠIĆ NIKOLINA
BJEDOV KAČUŠA
BLAŽEVIĆ IVANA ERIKA
BOSNIĆ MILICA
BULAT MELANIJA MELANKA
CVITKOVIĆ GORAN
ČOLOVIĆ-SVILIČIĆ JADRANKA
ČOTA TEA
ĆIŠIĆ JASMINKA
DELIĆ SEKA
DERANJA ANTON
DERANJA MIRJANA
DOŽDOR DAVOR
GRUBIŠIĆ SUNČICA
GARDUN EDUARD
IVIĆ MARIJA
JELASKA MIROSLAV
JELASKA TONKA
JELAVIĆ BILANDŽIĆ VESNA
JELIĆ JENIFER
JUKIĆ BLAŽENKA
JURIŠIĆ RANKA
KARUZA EMIL
KECMAN JAGODA
KNEŽEVIĆ SLAVICA
KOLUMBIĆ IVICA
KRIŽAK JOŽEF
KRNIĆ IVO
KRNIĆ OLGICA
LALIN TANJA
LOVIĆ TEREZA
LUČIĆ-LAVČEVIĆ KATIJA
MARINIĆ-KRAGIĆ MARIJANA
MARTINOVIĆ GORANA


ČLANOVI RUJNA 2015. GODINE

ALFIREVIĆ IVANA
BAN-VERBANAC VEDRANA
BILANDŽIĆ MARIJA
BILANDŽIĆ ZDRAVKA
BJEDOV KAČUŠA
BLAŽEVIĆ IVANA ERIKA
BOSNIĆ MILICA
BULAT MELANIJA
CVITKOVIĆ GORAN
ČOTA TEA
ČIŠIĆ JASMINKA
ČOLOVIĆ- SVILIČIĆ JADRANKA
DELIĆ SEKA
DERANJA MIRJANA
DERANJA ANTON
DOŽDOR DAVOR
GRUBIŠIĆ SUNČICA
HAMZIĆ MIRJANA
JELASKA TONKA
JELASKA MIROSLAV
JUKIĆ BLAŽENKA
JURIŠIĆ RANKA
KECMAN JAGODA
KOLUMBIĆ IVICA
KRIŽAK JOŽEF
KRNIĆ OLGICA
KRNIĆ IVO
LALIN TANJA
LOVIĆ TEREZA
LUČIĆ-LAVČEVIĆ KATJA
MARINIĆ-KRAGIĆ MARIJANA
MARTIĆ ANTUN
MILIČEVIĆ BISERKA


NOVI ČLANOVI 2015. GODINE

DELIĆ SEKA
PLANČIĆ EDUARD
REŽIĆ TAMARANOVI ČLANOVI PROSINAC 2014. GODINE

BILANĐIĆ ZDRAVKAČLANOVI LIPNJA 2014. GODINE

ALFIREVIĆ IVANA
ANTUNOVIĆ NADA
BAKOVIĆ ZORAN
BAŠIĆ LJILJANA
BEBIĆ PETRA
BILANDŽIĆ MARIJA
BLAJIĆ JASNA
BLAŽEVIĆ E. IVANA
BOROVIČKIĆ FRANJO
BOSNIĆ MILICA
BUČO OLGA
BULAT MELANIJA
CAKTAŠ VEDRAN
COTA ZDRAVKO
ČOBRAJA BERISLAV
ČOTA TEA
ĆIŠIĆ JASMINKA
DERANJA ANTON
DERANJA MIRJANA
DOKO JADRANKA
DOBRIĆ IVANA
DOMANČIĆ MIRJANA
ELEZOVIĆ-KUKOČ NELA
FERARA MODESTIJ
FIO BOLJAT DAJANA
GRABOVAC JULIJA
GRISOGONO JAGODA
GRUBIŠIĆ DANIJELA
GRUBIŠIĆ-DVORNIK SUNČICA
HAMZIĆ MIRJANA
HRŽIĆ BRANKA
JELASKA MIROSLAV
JELASKA MOJCA
JELASKA TONKA
JUKIĆ BLAŽENKA
JURIŠIĆ RANKA
JURATIĆ MARIJANA
KECMAN JAGODA
KNEŽEVIĆ SLAVICA
KOLUMBIĆ IVICA
KOLJANIN ŽELJANA
KRIŽAK JOŽEF
KRNIĆ IVO
LALIN TANJA
LOLIĆ MIRKO
LONČAR MIRA MILKA
LONGIN LJILJANA
LOVRIĆ TEREZA
LOVRIĆ TONKANOVI ČLANOVI STUDENI 2013. GODINE

ĆIŠIĆ JASMINKA
NOVI ČLANOVI RUJNA 2013. GODINE

FERARA MODESTI
BOSNIĆ MILICA
NOVI ČLANOVI LIPNJA 2013. GODINE

ČULIĆ SANJA
MILARDOVIĆ MILOŠEVIĆ DINKA
MODRIĆ ANITA

NOVI ČLANOVI STUDENI 2012. GODINE

TANDARA NEDJELJKO
BOROVIČKIĆ FRANJO
DOMANČIĆ MIRJANA
VANJAKA FRANCISKA

ČLANOVI LIPNJA 2012. GODINE

ANTUNOVIĆ NADA
ALFIREVIĆ IVANA
BAKOVIĆ ZORAN
BANOVIĆ TONI
BAŠIĆ LJILJANA
BATALIĆ MAJA
BEBIĆ PETRA
BELIĆ EDVARD
BILANDŽIĆ MARIJA
BILIĆ LUCIJA
BLAJIĆ JASNA
BLAŽEVIĆ E. IVANA
BOBANOVIĆ PERICA
BOBANOVIĆ TONI
BOTICA VUŠKOVIĆ NADA
BUČO OLGA
BULAT MELANIJA
CAKTAŠ VEDRAN
COTA ZDRAVKO
ČABRAJA BERISLAV
ČULINA ARIJANA
DOKO JADRANKA
DERANJA ANTON
DERANJA MIRJANA
ELEZOVIĆ-KUKOČ NELA
FABIJANAC DRAGA
FIO BOLJAT DAJANA
GANZA MARKO
GRABOVAC JULIJA
GRISOGONO JAGODA
GRUBIŠIĆ DANIJELA
GRUBIŠIĆ-DVORNIK SUNČICA
HAMZIĆ MIRJANA
JELASKA MIROSLAV
JELASKA MOJCA
JELASKA TONKA
JUKIĆ BLAŽENKA
JURIŠIĆ RANKA
JURATIĆ MARJANA
KALAJŽIĆ ANI
KECMAN JAGODA
KNEŽEVIĆ SLAVICA
KOLJANIN ŽELJANA
KRIŽAK JOŽEF
KRIŽELJ ANKICA
KRNIĆ IVO
LALIN TANJA
LENDIĆ VJEKOSLAV
LONČAR MIRA MILKA
LONGIN LJILJANA
LOLIĆ MIRKO
ČLANOVI KOJI SU EVIDENTIRANI U RAZDOBLJU OD 2002. DO 2011. GODINEALJINOVIĆ JOŠKO
ALJINOVIĆ SMILJANA
ANĐELIĆ VESNA
ANTUNOVIĆ NADA
BAJAI JOSIP
BAKOTA TONI
BAKOVIĆ ZORAN
BALOV ANĐELKA
BAN IVONA
BAŠIĆ BERISLAV
BAŠIĆ ELVIRA
BATALIĆ MAJA
BEBIĆ PETRA
BEKAVAC DINKO
BIOČIĆ MIRA
BILANDŽIĆ MARIJA
BJEDOV KAČUŠA
BLAGAJIĆ TONČI
BLAJIĆ GRZEJ
BLAJIĆ JASNA
BLAŽEVIĆ E.IVANA
BOBANOVIĆ PERICA
BOBANOVIĆ TONI
BOLJAT ANTE
BOLJAT VJEKOSLAV
BORČIĆ NADA
BOROVIĆ NIKŠA
BOTA IVAN
BUČO OLGA
BUKTENICA VICKO
BULAT MELANKA
BURAZIN TONČI
BURIĆ VINKO
BUZOV ŽELJKO
CAKTAŠ VEDRAN
CAREV-BILIĆ ANITA
CETINIĆ LUCIJA
CINDRIĆ PETAR
CRLJEN DARINKA
ČABRAJA BERISLAV
ČIZMIĆ JOŠKO
ČOLIĆ BRIGITA
ČUBELIĆ JOSIP
DELIĆ JASMINA
DOMINIS BRANKO
DRAČA MARIJA
DRAGIČEVIĆ DAJANA
DUPLANČIĆ TATIJANA
ELEZOVIĆ-KUKOČ NELA
FABRIS ROMANA
FABJANAC DRAGA
FILAKOVIC KREŠIMIR
GANZA IVO
GANZA MARKO
GANZA MARKO
GANZA ŽELIMIRA
GARBIN JOSIP
GAŠPIĆ LEO
GRABOVAC JULIJA
GRISOGONO JAGODA
GRUBIŠIĆ DANIJELA
GRUBIŠIĆ SUNČICA
GRUBIŠIĆ-DVORNIK SUNČICA
HAMZIĆ MIRJANA
HRŽIĆ BRANKA
HULJEV ANTE
JAKAŠA VANJA
JASNA BLAJIĆ
JELASKA MIROSLAV
JELASKA MOJCA
JELASKA TONKA
JELASKA-TOMIČIĆ DUNJA
JURATIĆ MARIJANA
JURČEVIĆ MARINA
JURIĆ ŽARKO
JURIŠIĆ RANKA
JURJEVIĆ DANICA
JURJEVIĆ PAŠKO
KALAJŽIĆ ANI
KANAZIR MAKSIM
KATAVIĆ ZLATOMIR
KECMAN JAGODA
KLIŠMANIĆ TANJA
KLJAJIĆ NADA
KNEŽEVIĆ SLAVICA
KODRIĆ MLADEN
KOLJANIN ŽELJANA
KOLUMBIĆ IVICA
KRAGIĆ-MARINIĆ MIROSLAV
KRASNIĆ ANAMARIJA
KREKOVIĆ IVAN

ČLANOVI KOJI SU IZLAGALI 1989. GODINEALJINOVIĆ SMILJANA
ANTUNOVIĆ NADA
BAŠIĆ BERISLAV
BATALIĆ MAJA
BIOČIĆ-NEMEŠ MIRA
BORČIĆ NADA
BOŽINOVIĆ BRANKO
BRALIĆ NATAŠA
BURIĆ NADA
DVORNIK SLAVOMIR
JELAČA NEVENKA
KARAN KATICA
KEZIĆ EDVIN
KEZIĆ NELDA
KOVAČIĆ VJERA
KRAGIĆ ŽELJKA
KRNIĆ IVO
LACIĆ SLAVKO

ČLANOVI KOJI SU IZLAGALI 1976. GODINEBABIĆ MIRJANA
BAŠIĆ MILAN
BIUK TOMISLAV
BUŠELIĆ NENAD
ČAPALIJA NIKOLA
DULČIĆ PETAR
GAZZARI JOSIP
GOLUŽA MIRKO
GRIZOGONO TONJA
GUGIĆ MARKO
GUŠA ZORAN
JERONČIĆ ANTE
JUSTINBERG SLAVICA
KAČUNIĆ ANTE
KARAN KATICA
MARTIĆ ANTUN
MILIČEVIĆ BISERKA
MIHALJEVIĆ STANKO
MORIĆ ZLATAN
MULIĆ MIRJANA
MUŽINIĆ MARINA
NINČEVIĆ JADRANKA
PAČALAT DRAŽENKO
PALOŠEK NEDA
PAVIĆ LEONIDA
PERIŠA CVJETANA
PERIŠIĆ STJEPAN
PERDIĆ TINO
PINTERIĆ RADMILA
PLANČIĆ EDUARD
PLUT ŽARKO
PREBANDA SENIJA
RADAN-BUDIMIR JASNA
RADIĆ SANJA
REŽIĆ TAMARA
RIBIČIĆ GORAN
SANADER NEVENKA
SLADOJEVIĆ PERO
SLATINA ANTE
ŠTAJNER ZEMIRA
ŠUNJIĆ DINO
ŠVORC MIRJANA
TABAK ZVJEZDANA
TABAKOVIĆ SLOBODANKA
TANDARA NEDJELJKO
TIJARDOVIĆ NIKOLA
TOCILJ NIKOLINA
TRUTANIĆ FRANE
TULIĆ KASJA
VUČIČIĆ NADA
ZULIM JAGODA
ŽIC DRAŽENKA
ŽIVČIĆ DUŠICA
ŽURO ANA
MIHALJEVIĆ STANKO
MORIĆ ZLATAN
MULIĆ MIRJANA
MUŽINIĆ MARINA
NINČEVIĆ JADRANKA
PAČALAT DRAŽENKO
PALOŠEK NEDA
PAVIĆ LEONIDA
PERIŠIĆ STJEPAN
PINTERIĆ RADMILA
PLANČIĆ EDUARD
PLUT ŽARKO
PREBANDA SENIJA
RADAN-BUDIMIR JASNA
RADIĆ SANJA
REŽIĆ TAMARA
SANADER NEVENKA
SLADOJEVIĆ PERO
SLATINA ANTE
ŠTAJNER ZEMIRA
ŠUNJIĆ DINO
TABAK ZVJEZDANA
TABAKOVIĆ SLOBODANKA
TANDARA NEDJELJKO
TIJARDOVIĆ NIKOLA
TOCILJ NIKOLINA
TULIĆ KASJA
ZULIM JAGODA
ŽIC DRAŽENKA
ŽIVČIĆ DUŠICA
ŽURO ANA


ŠUNJIĆ DINO
TIJARDOVIĆ NIKOLA
TOCILJ NIKOLINA
LOZEN ANDRO
LUČIĆ-LAVČEVIĆ KATIJA
LUKETA MAJA
MARINIĆ KRAGIĆ MARIJANA
MARKIĆ ANGELA
MARTIĆ ANTUN
MARTINIS JOŠKO
MARTINOVIĆ GORDANA
MATEŠIĆ MARTA
MATIĆ SANJA
MATUTINOVIĆ VELIMIR
MIHALJEVIĆ STANKO
MILARDOVIĆ MILOŠEVIĆ DINKA
MODRIĆ ANITA
MORIĆ ZLATAN
MRATINIĆ-DIVENČIĆ SNJEŽANA PEGI
MULIĆ MIRJANA
NINČEVIĆ JADRANKA
PALOŠEK NEDA
PAVIĆ LEONIDA
PERIŠIĆ MARINA
PERIŠIĆ STJEPAN
PERKUŠIĆ HRVOJE
PINTERIĆ RADMILA
PLETIKOSIĆ ŽELJKO
PORTOLAN ANĐELINA
RADELIĆ DRAGAN
RAKOŠ PREMZEL VJERA
SANADER NEVENKA
SLADOJEVIĆ PERO
SLATINA ANTE
SLIŠKOVIĆ NEVENKA
ŠARUNIĆ FJORDANA
ŠTAJNER ZEMIRA
TABAK ZVJEZDANA
TANDARA NEDJELJKO
TOMIĆ-FERIĆ DESA
TULIĆ KASJA
VANJAKA FRANCISKA
VERBANAC VEDRANA
VESANOVIĆ GORDANA
VIDOVIĆ E. NENAD
VUKUŠIĆ LADA
VUKUŠIĆ RADOSLAV
ZAVRŠEK LENKA
ZULIM JAGODA
ŽIC DRAŽENKA
ŽIVČIĆ DUŠICA
ŽIŽIĆ VJEKOSLAV
ŽURO ANA
PAVIĆ LEONIDA


LOZEN ANDROSANADER NEVENKA
SLIŠKOVIĆ NEVENKA
KILIĆ ANTE
DOBRIĆ IVANA
ČOLOVIĆ-SVILIČIĆ JADRANKA
RADIĆ ANTONIJA
BARTULOVIĆ MATE


LOPUŠINSKI VANJA
LOVIĆ TEREZA
LOVIĆ TONKA
LUČIĆ-LAVČEVIĆ KATIJA
LUKETA MAJA
MARINIĆ KRAGIĆ MARIJANA
MARKIĆ ANGELA
MARTIĆ ANTUN
MARTINIĆ GORANA
MARTINIS JOŠKO
MATEŠIĆ MARTA
MATUTINOVIĆ VELIMIR
MRATINIĆ-DIVENČIĆ SNJEŽANA PEGI
MORIĆ ZLATAN
MULIĆ MIRJANA
NINČEVIĆ JADRANKA
OLIĆ ZLATAN
PALOŠEK NEDA
PENOVIĆ TONČI
PERIŠIĆ STJEPAN
PERIŠIĆ MARINA
PERIŠIN MARIJA
PERKUŠIĆ HRVOJE
PINTERIĆ RADMILA
PLETIKOSIĆ ŽELJKO
PORTOLAN ANĐELINA
RADAS DUBRAVKA
RADELIĆ DRAGAN
RAKOŠ VJERA
SAVIĆ SILVANA
SLADOJEVIĆ PERO
SLATINA ANTE
STIPANIĆEV GORDANA
SIVRO ANTE
ŠARUNIĆ FJORDANA
TABAK ZVJEZDANA
TABAKOVIĆ SLOBODANKA
TOMIĆ-FERIĆ ODESA
TULIĆ KASJA
VESANOVIĆ GORDANA
VIDOVIĆ E. NENAD
VUKUŠIĆ RADOSLAV
VUKČEVIĆ NADA
ZULIM JAGODA
ŽIC DRAŽENKA
ŽIVČIĆ DUŠICA
ŽIŽIĆ VJEKOSLAV
ŽURO ANA
ŽURE DAMIRKRIŽAK JOŽEF
KRŽELJ ANKICA
LAHČNSKI-PAVLOV JASNA
LALIN TANJA
LISTEŠ IVAN
LIZDE MARIJA
LONČAR MILKA
LOPUŠINSKI VANJA
LOVRIĆ TEREZA
LOVRIĆ TONKA
LUČEV KARAN
LUČIĆ-LAVČEVIĆ KATIJA
LUKETA MAJA
MARIN IVICA
MARKIĆ ANGELA
MARTIĆ ANTON
MARTINIS JOŠKO
MATEŠIĆ MARTA
MATUTINOVIĆ VELIMIR
MEŠTROVIĆ JAGODA
MIHALJEVIĆ STANKO
MILAT RUDI
MILETA ZORAN
MIŠURA OLIVER
MORIĆ ZLATAN
MOSETTIG IVAN
MOSETTIG NENAD
MRKUŠIĆ MIHOVIL
MULIĆ MIRJANA
MUNITIĆ MILENA
MUNJIZA GORDANA
MUSTRA VANJA
NEJAŠMIĆ VICKO
NINČEVIĆ JADRANKA
NIŽETIĆ TAMARA
PALOŠEK NEDA
PAPAK JANA
PAVAZA IVKA
PENOVIĆ TONČI
PERIĆ JAKOV
PERIŠIĆ STJEPAN
PILIĆ MIRKO
PINTERIĆ RADMILA
PORTOLAN ANĐELINA
PRANIĆ INDA
PREMZL VJERA
PRIMORAC VLAHO
PULJIĆ IVAN
PUPIĆ GORAN
RADAS DUBRAVKA
RADELIĆ DRAGAN
RADOVNIKOVIĆ DAVOR
RADUNIĆ ALEKSANDRA
RAKOŠ VJERA
RUŠIĆ MERICA
SANTICA IVO
SARTORI MILEVA
SAVIĆ SILVANA
SIRISCEVIĆ ISKRA
SLADOJEVIĆ PERO
SLATINA ANTE
SRDELIĆ IVO
STAPIĆ JULIJA
STIPAN INO
ŠAKIĆ DAJNA
ŠEGVIĆ IVICA
ŠEGVIĆ-ŠARIĆ KAJA
ŠOLIĆ BOSILJKA
ŠTAJNER ZEMIRA
TABAK ZVJEZDANA
TABAKOVIĆ SLOBODANKA
TARTAGLIA DESA
TOMAŠ ŽELJKO
TOMIĆ-FERIĆ ODESA
TONKA LOVRIĆ
TULIĆ KASJA
UGRIN VEDRANA
VIDOVIĆ E. NENAD
VIDOVIĆ SNJEŽANA
VLADISLAVIĆ BLANKA
VLAHOV IVONA
VUKUŠIĆ RADOSLAV
ZAVIRŠEK LENKA
ZULIM JAGODA
ŽANETIĆ ANTUN
ŽIC DRAŽENKA
ŽIVČIĆ DUŠICA
ŽIŽIĆ VJEKOSLAV
ŽURO ANA
ŽURO BOŽANKALOPUŠINSKY VANJA
MARTINIĆ BISERKA
MATUTINOVIĆ VELIMIR
MIŠURA OLIVER
MUNJIZA GORDANA
NAZOR LUIZA
NINČEVIĆ TREŠNJA
PAVLOV GORAN
PRLIĆ ANTE
REDEK-TOMAC JANJA
SIMUNIĆ LJUBICA
ŠEGVIĆ IVICA
ŠORMAZ DESA
TOKIĆ HAJA
TUDOR RANKA
ZAVIRŠEK LENKA
ŽANETIĆ ANTE
ŽIŽIĆ VJEKOSLAV


LAMPALOV JAKICA
LULIĆ ANDRIJA
MARINKOVIĆ DRAGICA
MAŠINA ZDENKO
NAZOR LENJINOV
ORDULJ NIKŠA
PETRINOVIĆ VICKO
RADIĆ VIKTOR
RADOŠEVIĆ MILORAD
REDEK TOMAC TANJA
RUPNIK JOŠKO
SAMARDŽIĆ MILJENKO
SIRIŠČEVOĆ BRANKO
STAMAĆ ERNEST
ZANKI MARIKAPredsjednik | Tajnik | Predsjedništvo | Umjetnička komisija | Selektor | Članovi Udruge | Prostorije | O amaterizmu

Copyright © Likovna udruga EMANUEL VIDOVIĆ, Split, HRVATSKA