home page
about us
services
products
news
support
view presentation
contacts"EKIPA DOMAĆINA SUSRETA"
Udruga je zahvalna svima koji su pomagali u pripremi 29. Susreta...:

uz sudjelovanje svih članova Predjedništva, Odbor LUEV za pripremu 29. susreta...:

Predsjednica: Draženka Žic
Dopredsjednica: Katija Lučić Lavčević
Tajnica: Snježana Mratinić Divenčić Pegi
Voditeljica za domjenak: Nela Elezović Kukoč
Voditeljica za catering: Jagoda Zulim
Voditelj za logistiku: Nedjeljko Tandara
Voditeljica za medije: Mirjana Mulić
Voditelj za informatiku: Miroslav Jelaska


Postav izložbe:

Eduard Belić, akademski slikar i kipar te Umjetnička komisija Likovne Udruge "Emanuel Vidović" na čelu s Predsjednicom Komisije Jadrankom Ninčević, Ivanom-Erikom Blažević i Snježanom Mratinić Divenčić Pegi.

Aktivno su radili na

planiranju događaja, organiziranju rada, prihvatu paketa, izradi evidencijskih lista, provjerama i prebrojavanjima, pisanju podataka, dežurstvu, raspakiranju, slaganju, fizičkom prenošenju, prijevozu, pakiranju, pripremi adresa, kupovini materijala, kupovini ormara, stolica i postolja, bojanju postolja, traženju potpore, traženju sponzora, traženju prostorija, čišćenju prostorija, organizaciji boksova po udrugama, pripremi prostorija za žiriranje, planiranju rasporeda rada, postavljanju izložaka, pripremi gradiva, e-pošti i web stranicama, sudjelovanju s tiskom i televizijskim kućama, plakatiranju, organizaciji profesionalnog fotografiranja, usputnom fotografiranju, postavljanju fotki u albume, kurirskim zadacima, sinkronizaciji učesnika prilikom otvorenja i zatvaranja, kupovini pića i sladoleda, kuhanju kave, dobavljanju voća, pravljenju kolača, telefoniranju s HSK i s učesnicima, telefonskom prikupljanju radnih skupina i širenju dobre volje:


Ivana-Erika Blažević,
Jadranka Čolović Sviličić,
Miroslav Jelaska,
Nela Elezović Kukoč,
Katija Lučić Lavčević,
Zlatan Morić,
Snježana Mratinić Divenčić Pegi
Mirjana Mulić,
Jadranka Ninčević,
Stjepan Perišić,
Radmila Pinterić,
Franciska Vanjaka,
Pero Sladojević,
Nedjeljko Tandara,
Vedrana Verbanac,
Jagoda Zulim,
Dušica Živčić,
Draženka Žic

(admin 29.09.2013)


Likovne refleksije | 29. susret | Boje ljubavi | Proljeće na paleti | Boje Božića | 2012 u Marka Marulića | Hrvatski sabor kulture 2012 | 40 godina | Fotke za 40 godina | U susret Božiću | Malo nam za sriću triba | Hrvatski sabor kulture 2011 | Hrvatski sabor kulture 2010 | 1700 godina Splita | 2011 u Marka Marulića | More i uz more | Sveučilišna | Mare nostrum | Radovi članova 2002 | Radovi članova 1997 | Fotografije | Katalozi | Priznanja

Copyright © Likovna udruga EMANUEL VIDOVIĆ, Split, HRVATSKA