home page
about us
services
products
news
support
view presentation
contacts


"Naši kandidati


za Metković"


Nedjeljko Tandara: “Iz drva”
(FROM GATHERING WOOD)


Stjepan Perišić: "Na jedra" (SAILING)


Ivo Krnić: “U portu” (IN THE PORT)


Jadranka Ninčević: “Crkvice”,
bijela keramika (CHURCHES)


Ivana Erika Blažević: “Škojić” (A SMALL ISLAND)


Neda Palošek: “Falkuša” (THE FALKUŠA BOAT)

Diploma


Ante Slatina: “Na tovara”
(ON THE DONKEY)


Nevenka Sanader: “Kuća u kamenu”
(A STONE HOUSE)


Draženka Žic: “Naše slovo, naša riječ”
(OUR LETTER, OUR WORD)


Dušica Zivčić: “Bunja”
(THE BUNJA COTTAGE)


Miroslav Jelaska: “Ispod Biokova”
(UNDER THE BIOKOVO MOUNTAIN)


Katija Lučić Lavčević: “Peristil”
(THE PERISTIL SQUARE)

Priznanje


Marjana Juratić: "Narodna nošnja", Lutke (NATIONAL COSTUMES)


Mirjana Mulić: “Svi su otišli” (THEY ALL HAD GONE)


Željana Koljanin: “Ulaz u klišku tvrđavu”
(THE KLIS CASTLE GATE)


Tonka jelaska: “Starokršćanska crkvica u Varošu” (AN OLD-CHRISTIAN CHURCH IN VAROŠ)


Ranka Jurišić: “Kamen na kamenu” (A STONE OVER STONE)


Nela Elezović-Kukoč: “Podne” (NOON)


Copyright © Likovna udruga EMANUEL VIDOVIĆ, Split, HRVATSKA