home page
about us
services
products
news
support
view presentation
contacts


JESEN 2016

U M.MARULIĆA

BAN-VERBANAC VEDRANA: "PARALAKSA-DIPTIH", AKRILIK NA IVERICI
BEŠKER ANKA: "I BUJA ŽIVOT", SUHI PASTEL
BILANDŽIĆ ZDRAVKA: "BALERINA", ULJE
BOSNIĆ MILICA: "LEPTIRICA", AKRILIK
BULAT MELANIJA: "SVITANJE", AKRILIK
ČOLOVIĆ-SVILIČIĆ JADRANKA: "SILAZAK SVJETLA", AKRILIK
ĆIŠIĆ JASMINKA: "RANO JUTRO", AKRILNI AKVAREL
JELASKA MIROSLAV: "HOMMAGE A JAKOPIČ", AKRILIK
JELASKA TONKA: "POLJUD DVADESETIH", AKVAREL
JUKIĆ BLAŽENKA: "MIRIS TREŠNJE", ULJE
JURIŠIĆ RANKA: "HOL' OPARČOJMO JE", SUHI PASTEL
KECMAN JAGODA: "ŠKARPUNIĆ", AKRILIKKOLUMBIĆ IVICA: "SOLURAT 1", AKRILIK

KRIŽAK JOŽEF: "RAZCVJETALOST", AKVAREL
LUČIĆ-LAVČEVIĆ KATIJA: "JEDRENJAK", ULJE
MARINIĆ-KRAGIĆ MARIJANA: "STABLO", PASTEL
MILIČEVIĆ BISERKA: "JESEN", AKVAREL
MORIĆ ZLATAN: "2D-3D", BOJANO DRVO
MULIĆ MIRJANA: "REGATA 2", AKRILIK
NINČEVIĆ JADRANKA: "ORHIDEJA-LAMPA",
BIJELA KERAMIKA
PERIŠA CVJETANA: "PROKURATIVE", AKRILIK
PERIŠIĆ STIPE: "KRUGOVI", ŽELJEZO
PERIŠIĆ STIPE: "SIZIF SE UMORIO", ŽELJEZO
PERIŠIĆ STIPE: "GEOMETRIJA", ŽELJEZO
PINTERIĆ RADMILA: "CVJETNI NOKTURNO", AKRILIK
PREBANDA SENIJA: "MAMA", ULJE

RADAN-BUDIMIR JASNA: "KRAJOLIK", AKRILIK
RADIĆ SANJA: "NOVI ŽIVOT", KOLAŽ
SENČAR ĐURĐA: "MORSKI ĐIRAN", AKRILIK
SLATINA ANTE: "TROGIR", PASTEL OLOVKA
ŠTAJNER ZEMIRA: "ŽUTE RUŽE", ULJE
ŠVORC MIRJANA: "MASLINA I LAVANDA", AKRILIK
TABAK ZVJEZDANA: "SVEMOGUĆI", KOMBINIRANA
TABAKOVIĆ SLOBODANKA: "ŠAMPJERO", TEMPERA
TANDARA NEDJELJKO: "NA VEZU 1", ULJE
ZULIM JAGODA: "VALA", ULJE
ŽIC DRAŽENKA: "PODNE", ULJE
ŽIVČIČ DUŠICA: "PORTRET ŽILE", POENTILIZAM-TUŠ
ŽURO ANA: "ISPOD POVRŠINE", AKVAREL

Copyright © Likovna udruga EMANUEL VIDOVIĆ, Split, HRVATSKA