home page
about us
services
products
news
support
view presentation
contactsPODSTRANICE U "O NAMA":

| Predsjednik

| Tajnik

| Predsjedništvo

| Umjetnička komisija

| Selektor

| Članovi Udruge

| Prostorije

| O amaterizmu


PRIJEVODSlijedeći raspravu na „Linked in“ o razlici između amaterskih umjetnika i profesionalaca bio sam iznenađen koliko puno vruće diskusije je privukla. Pomislio sam da bih i ja podijelio svoje misli.

Da bismo opisali nekog umjetnika kao profesionalca ili kao amatera nije nužna prosudba kvalitete njihovih radova.

Po definiciji je profesionalac osoba koja se bavi određenom djelatnošću koja je njegovo glavno plaćeno zanimanje, a ne zato da mu prođe vrijeme. Profesionalni umjetnici se bave poslom umjetničkog stvaranja da bi ostvarili prihod.

Amateri mogu prodati svoje radove i ostvariti prihod ali to nije njihova prva motivacija. Za njih je umjetnost strast, hobi ili rekreativno provođenje vremena ali nije važno ako uradak nije prodan. To nije njihov posao.

Mnogi profesionalni umjetnici su počeli svoju karijeru kao amateri, a mnogi amateri su vješti kao i profesionalci.

Na toj točki može doći do zbrke, kada se riječ profesionalac koristi da bi se opredijelila vještina. Ako nekome kažemo ima profesionalnu razinu vještina to znači da njegov rad ima visok standard ali to ga ne pretvara u profesionalca.

Neće etiketiranje nekog umjetnika promijeniti kvalitetu njegova uradka.

Biti označen kao „profesionalac“ može potvrđivati kredibilitet kod kupca umjetnina i percepciju o profesionalcu što pravi razliku u pristupu radu i trženju umjetnine.

Amateri uživaju druge privilegije. Oni su u krasnom položaju da slobodno slijede svoju strast ili hirove kako hoće, ne obazirući se kako će se odazvati kupci. Mogu razvijati svoje umjetničke sposobnosti do bilo koje razine koju izaberu. Slobodno mogu eksperimentirati s radikalnim idejama, slikati u različitim stilovima i stvarati uradke nestalnog kvaliteta bez straha od posljedica.

Profesionalni umjetnik, dakako, može raditi sve to ali u stvarnosti to u poslu ima posljedice. One utječu na to kako takav rad kolekcionari gledaju i prihvaćaju. Ako se trudite izgraditi karijeru kao profesionalac onda je ovo zaista ograničavajuće.

Suština je: ako ste amater nemojte biti uvrijeđeni kad vas označe kao takvog. Uživajte u slobodi i kao umjetnik budite najbolji što možete. Ako ste profesionalac nadam se da u poslu ostvarujete velik prihod i da nikad ne izgubite veselje i strast u umjetničkom stvaranju.

A što vi mislite?*

*diskusija je u engleskom jeziku (0p.prev) na

http://www.richardrogers.com.au/acrylicartblog

R. RODGERS

What's the difference between amateur and professional artists?

Posted by Richard Rogers on July 7, 2013 at 20:48

I have been following a discussion on Linked In about the diifference between amateur artists and professionals. I was surprised at how much heat the discussion produced. Thought I'd share my own ideas.

To describe an artist as a professional or as an amateur is not necessarily making a judgement about the quality of their art.

By definition, a professional is a person engaged in a specified activity as their main paid occupation, rather than as a pastime. Professional artists are in the business of producing art to make an income.

Amateurs may sell work and derive income from their art, but that is not the primary motivation. For them art may be a passion, a hobby or a recreational pastime, but it does not matter if their work doesn’t sell. They are not in business.

Many professional artists began their careers as amateurs, and many amateurs are as skilled as professionals.

This is where confusion can arise, when the word professional is used to describe skill. To say someone has the skills appropriate to a professional indicates they work at a high standard, but it does not make them a professional.

If you are an artist the labels won't change the quality of the art you produce.

Wearing the label ‘professional’ may confer credibility with art buyers and seeing yourself as a professional will make a difference to how you approach the making and marketing of your art.

The amateur enjoys other privileges. They are in the wonderful position of being free to follow their passion or whims wherever they like, without concern for how the buying public will respond. They can develop their artistic skills to any level they choose. They are free to experiment with radical ideas, paint in different styles and produce work of inconsistent quality without fear of consequences.

Professional artists can of course do all this too, but the reality is these things have consequences for a business. They impact on how the work is perceived and received by collectors. If you are trying to build a career as a professional this is a real constraint.

Bottom line. If you are an amateur, don’t be offended by being described as such. Enjoy your freedom and be the best artist you can be. If you are a professional, I hope your business gives you a great income and that you never lose the joy and passion of creating art.

What do you think?

Originally posed at http://www.richardrogers.com.au/acrylicartblog


Predsjednik | Tajnik | Predsjedništvo | Umjetnička komisija | Selektor | Članovi Udruge | Prostorije | O amaterizmu

Copyright © Likovna udruga EMANUEL VIDOVIĆ, Split, HRVATSKA