home page
about us
services
products
news
support
view presentation
contacts


"BOJE I


OBIČAJI


MOG


ZAVIČAJA"

BAN-VERBANAC VEDRANA: SJENE, AKRILIK
(SHADOWS)
BEŠKER ANKA: DIPLAŠ, SUHI PASTEL
(THE BEGPIPER)
BEŠKER ANKA: ČOVIK O' MORA, SUHI PASTEL
(THE SEAMAN)
BILANDŽIĆ MARIJA: BONACA, ULJE NA STAKLU-3D
(THE CALM SEA)
BILANDŽIĆ ZDRAVKA: MORE, ULJE
(THE SEA)
BIOŠIĆ NIKOLINA: DAMA, ULJE
(LADY)
BLAŽEVIĆ IVANA ERIKA: ŠAMPJERO, KOMBINIRANO
(THE ST. PETER'S FISH)
BLAŽEVIĆ IVANA ERIKA: CRKVICA, SUHI PASTEL
(A SMALL CHURCH)
BOSNIĆ MILICA: MOJ SPLIT, AKRILIK
(MY SPLIT)
BULAT MELANIJA: U ĐARDINU, AKRILIK
(IN THE GARDEN)
CVITKOVIĆ GORAN: KAMENICA MODERNE DALMATINKE, KAMEN, ŽELJEZO
(THE MODERN DALMATIAN'S STONE CONTAINER)
CVITKOVIĆ GORAN: RUSTICA, KAMEN, ŽELJEZO (RUSTICS)ĆIŠIĆ JASMINKA: KOLONA, AKVAREL
(A PILLAR)
ĆIŠIĆ JASMINKA: NA GRANI, AKRILIK
(AT THE BRANCH)DELIĆ SEKA: CVIJEĆE U VAZI, TEMPERA
(FLOWERS IN A VASE)DELIĆ SEKA: DAMA S KOŠARICOM, TEMPERA
(THE LADY WITH A BASKET)
DOŽDOR DAVOR: BRODICA NA VEZU, ULJE
(THE SMALL BOAT DOCKED)GRUBIŠIĆ SUNČICA: RASTOČNI BROD, ULJE tHE BOAT DECAYED)GRUBIŠIĆ SUNČICA: SLIČICE IZ DJETINJSTVA, ULJE (FIGURES FROM THE CHILDHOOD)HAMZIĆ MIRJANA: MASLINE, AKRILIK
(OLIVES)
JELASKA MIROSLAV: SJEĆANJE NA BOJE ZAVIČAJA, AKRILIK (MEMORIES OF HOMELAND COLORS)
JELASKA TONKA: KROZ REŠTELU KATEDRALE, ULJE
(THROUGH THE GRID OF CATHEDRAL)
JELASKA TONKA: SJAJ ZLATNOG OKA, ULJE
(A SPLENDOR OF THE GOLDEN EYE)
JELIĆ JENIFER: GOLUBOVI U ZALASKU, ULJE
(PIGEONS IN SUNSET)
JELIĆ JENIFER: LABUDOVI U ZALASKU, ULJE
(SWANS IN SUNSET)

JUKIĆ BLAŽENKA: SOLURATI, ULJE
JURIŠIĆ RANKA: U PALAČI, TUŠ TEMPERA
(INSIDE THE PALACE)
JURIŠIĆ RANKA: BODULSKA, ULJE
KECMAN JAGODA: SLOBODA DUŠE, AKRILIK
(A FREEDOM OF SOUL)
KNEŽEVIĆ SLAVICA: BALATURA, ULJE
(THE STONE BALCHONY)
KOLUMBIĆ IVICA: HVAR, AKRILIK
KRNIĆ IVO: U PORTU I, AKRILIK
(IN THE PORT I)
KRNIĆ IVO: U PORTU II, AKRILIK
(IN THE PORT II)
LUČIĆ-LAVČEVIĆ KATIJA: SPLITSKA PJACA - DIPTIH, ULJE
(THE PJACA SQUARE IN SPLIT- DYPTICH)
MARINIĆ-KRAGIĆ MARIJANA: VAZA, ULJE
(THE VASE)
MIHALJEVIĆ STANKO: LUKA U SUTONU, ULJE
(A PORT IN SUNSET)MIHALJEVIĆ STANKO: LUKA U NOĆI, ULJE
(A PORT IN THE NIGHT)
MILIČEVIĆ BISERKA: KALETA, AKVAREL
(A NARROW STREET)
MILIČEVIĆ BISERKA: BULONJSKA ŠUMA, AKVAREL
(tHE BOULOGNE FOREST)
MORIĆ ZLATAN: JESEN, ULJE
(AUTUMN)
MULIĆ MIRJANA: JEDRILICE, AKRILIK
(SAILING BOATS)
MUŽINIĆ MARINA: ZALAZ SUNCA, ULJE
(THE SUNSET)
NINČEVIĆ JADRANKA: KRAJOLICI, BIJELA KERAMIKA (LANDSCAPES)
NINČEVIĆ JADRANKA: KUĆICE, BIJELA KERAMIKA
(HOUSES)
PALOŠEK NEDA: LAGUNA NA KRKU, AKRILIK
(THE LAGOON AT THE ISLAND OF KRK)
PALOŠEK NEDA: BONACA, ULJE
(CALM SEA)


PERIŠIĆ STJEPAN, NOVA FORMA, SKULPTURE
(THE NEW FORM)

PINTERIĆ RADMILA: RIBA, AKRILIK
(THE FISH)
PINTERIĆ RADMILA: PERISTIL, AKRILIK
(THE PERISTIL SQUARE)Čolović-Sviličić: Triptih"Podmorje" slika1."Ples meduza" /3ox30/ slika 2."Koralji rastu" /30x100/ 3.slika "Moruzgvina kuća"/30x30/ akrilik


PREBANDA SENIJA: RIBAR, ULJE
(THE FISHERMAN)
RADAN-BUDIMIR JASNA: POKUŠAJ, ULJE
(A TRIAL)


RADIĆ SANJA: NOTA MI, POVJERENJE, POLJUBAC, STABLO ŽIVOTA, KOLAŽ
(THE ME NOTE, THE TRUSTWORTH, THE KISS, THE TREE OF LIFE)

REŽIĆ TAMARA: UZ MORE, AKRILIK
(ALONGSIDE THE SEA)
SANADER NEVENKA: ZLATNA ŠUMA, ULJE
(THE GOLDEN FOREST)
SLADOJEVIĆ PERO: AGAVA, ULJE
SLATINA ANTE: SFINGA NA PERISTILU, PASTEL OLOVKA
(THE SPHYNXS ON THE PERISTIL SQUARE)
SLATINA ANTE: BABINA ULICA, PASTEL OLOVKA
(THE BABINA STREET)
ŠTAJNER ZEMIRA: ŽUTO POLJE, ULJE
(THE YELLOW FIELD)
ŠTAJNER ZEMIRA: PORED MORA, ULJE
(BESIDE THE SEA)
ŠUNJIĆ DINO: CRVENA ŠUMA, AKRILIK
(THE RED FOREST)
TABAKOVIĆ SLOBODANKA: ŽUTE RUŽE, PASTEL
(THE YELLOW ROSES)
TANDARA NEDJELJKO: RIČICE POPODNE, ULJE
(RIČICE IN AFTERNOON)
TANDARA NEDJELJKO: ZLATNI SAN, ULJE
(THE GOLDEN DREAM)
TULIĆ KASJA: STARO LJUBAVNO PISMO, AKRILIK
(THE OLD LOVE LETTER)
TULIĆ KASJA: INFANTILNE RIBE, AKRILIK
(THE INFANTILE FISHES)
ZULIM JAGODA: NOGA, ULJE
(THE FOOT)
ZULIM JAGODA: NEGDJE U PALAČI, FLOMASTER, VODENE BOJE
(SOMEWHERE INSIDE THE PALACE)
ŽIC DRAŽENKA: SV. DUJE, ULJE-ZLATNI LISTIĆI
(SAINT DUJE)
ŽIC DRAŽENKA: MARULIĆ, ULJE-ZLATNI LISTIĆI
ŽIVČIĆ DUŠICA: NA LIJEPOM PLAVOM DUNAVU, SLIKARSKI POLIKOLOR
(ON THE BEAUTIFUL BLUE DONAU)
ŽURO ANA: KOLO, SUHI PASTEL
(THE ROUND DANCE)
ŽURO ANA: PRED OLUJU, AKVAREL
(BEFORE THE STORM)

Copyright © Likovna udruga EMANUEL VIDOVIĆ, Split, HRVATSKA