home page
about us
services
products
news
support
view presentation
contacts


"Vrijeme Božića"


ZDRAVKO COTA: “SRDELE”, ULJE (ANCOVY)
RANKA JURIŠIĆ: “FALI MORE DRŽ’SE KRAJA”, I (GLORIFY SEA BUT STAY ON LAND)
RANKA JURIŠIĆ: “FALI MORE DRŽ’SE KRAJA”, II (GLORIFY SEA BUT STAY ON LAND)
NELA ELEZOVIĆ KUKOČ: “JESEN”, AKRILIK (AUTMN)
MILKA LONČAR: “VUKOVAR”, AKVAREL
DRAŽENKA ŽIC: “RUŽICE”, ULJE (LITTLE ROSES)
TANJA LALIN: “SNIJEG”, ULJE (SNOW)
MIRJANA MULIĆ: “RIJEKA JADRO”, AKRILIK THE JADRO RIVER)
ZLATAN MORIĆ: “3D - 2D”, PLEKSIGLAS (3D-2D)
LEONIDA PAVIĆ: “ANĐELČIĆ”, AKRILIK (THE LITTLE ANGEL)
SNJEŽANA MRATINIĆ-DIVENČIĆ PEGGY: “TOMIĆA STINE”, ULJE (TOMIĆ ROCKS)
JAGODA KECMAN: “PROLAZ”, AKRILIK (PASSAGE)
ANITA MODRIĆ: “VAZA S CVIJEĆEM”, ULJE (A VASE WITH FLOWERS)
MARIJANA MARINIĆ KRAGIĆ: “SVIJEĆE”, PASTEL (CANDLES)
DUŠICA ŽIVČIĆ: “ALKEMIČAR”, TUŠ (ALCHEMIST)
IVO KRNIĆ: “U PORTU “, ULJE (IN THE PORT)
ZVJEZDANA TABAK: “VESELJE”, KOMBINIRANA (JOYFULLNESSS)
SANJA MATIĆ: “BRODICA”, AKRILIK (A SMALL BOAT)
ANTE SLATINA: "RADOVANOV PORTAL", CRNI PASTEL (RADOVAN'S PORTAL)
NEDJELJKO TANDARA: “ŠKRPUN”, ULJE (ŠKARPUN FISH)MIROSLAV JELASKA: “NJEŽNOST”, ULJE (TENDERNESS)
SANJA ČULIĆ: “SURI ORAO”, AKVAREL (THE GREY EAGLE)
JADRANKA ČOLOVIĆ-SVILIČIĆ: “BODIČNJAK ČEKA VEČERU”, ULJE (BODIČNJAK FISH WAITS FOR DINNER)
TONKA JELASKA: “MASLINA I BOR”, PASTEL (OLIVE AND PINE TREES)
MAJA LUKETA: “MAČKA NA PROZORU”, ULJE (A CAT ON WINDOW)
JAGODA ZULIM: “STOLICA U VRTU”, ULJE (A CHAIR IN GARDEN)

ANA ŽURO: “PERUNIKE”, AKVAREL (IRISES)
NEDA PALOŠEK: “JASLICE”, ULJE (PRESEPIO)

MELANIJA BULAT: “METAMORFOZA”, KOLAŽ (METAMORPHOSIS)
STJEPAN PERIŠIĆ: “KATEDRALA”, ŽELJEZO (THE CATHEDRAL)
STJEPAN PERIŠIĆ: “GRGUR NINSKI”, ŽELJEZO (BISHOP GEORG OF NIN)
JADRANKA NINČEVIĆ: “ZAVIČAJ”, BIJELA KERAMIKA (HOMELAND)
TEREZA LOVIĆ: “BOROVNICE”, TEMPERA (BLUEBERRIES)
RADMILA PINTERIĆ: “CVIJETNA IMPRESIJA”, AKRILIK (FLOWER IMPRESSION)
PETRA BEBIĆ: “MALE VILE”, AKVAREL (LITTLE FAIRIES)
ŽELJANA KOLJANIN: “BOŽIĆNA ZVIJEZDA”, ULJE (THE CHRISTMAS STAR)

IVANA ERIKA BLAŽEVIĆ: “ŠKOJIĆ”, PASTEL (A SMALL ISLAND)Copyright © Likovna udruga EMANUEL VIDOVIĆ, Split, HRVATSKA